Loader

Školní družina

Školní družina je součástí školy.
Vychovatelkou ve školní družině je paní Radka Beinhauerová.

Školní družina je otevřena do 16 hodin a navštěvuje ji 25 žáků.

Informace:
Funguje i ranní družina před vyučováním, děti jsou pod dohledem paní Fridlové. Prosíme rodiče předem o oznámení a domluvu s p.vychovatelkou. 

  

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ OPAVA – SUCHÉ LAZCE
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

„EGYPT“

Září:

Přivítání a seznámení dětí. Správné stolování a hygiena. Seznámení s družinovým řádem. Péče o chodníčky v okolí školy. Rozhovory s dětmi seznámení s Egyptem a jeho každodenním životem. Egyptští žáčci, co nosili ve školní prašně? Vycházky po okolí, sportovní činnost na školním hřišti. Četba na pokračování – Já chci taky do školy, Astrid Lindgrenová.

Říjen:

Egypťané uctívali zvířata – jedním z nich byla kočka. Namalování kočky roztíraným křídovým pastelem podle fotografií různých koček. Podzimní výzdoba školy. Vycházka s tématikou –„Dopravní prostředky“ a dopravní značení v blízkosti školy.
Četba na pokračování – Já chci taky do školy.

Listopad:

Sběr papíru. Staroegyptské písmo (základní abecední znaky) - Pro zábavu přepsání do hieroglyfů své křestní jméno či příjmení. Vymyšlení hieroglyfů nových, vlastních. Sportovní činnost – využití přírodních překážek. Četba na pokračování – Žofka ředitelkou ZOO, Miloš Kocourek.

Prosinec:     

Zimní výzdoba školy – vystřihovánky do oken. Práce s papírem – vánoční přání. Vycházka s úkoly – „Paní Zima čaruje“. Nácvik básní o zimě. Příprava dárečků pro důchodce. Návštěva předškoláků v ŠD. Četba na pokračování – Žofka ředitelkou ZOO.

Leden:

Zimní radovánky – pantomima zimních sportů, jízda na sáních.
Prohlížení časopisů a dětských knih. Četba na pokračování – Babička, Božena Němcová . Opičí dráha – tělocvična – soutěž na čas.

Únor:

Práce s kartonem. Výroba přání – Sv. Valentýn. Míčové hry v tělocvičně.
Úprava vlasů jako druh umění. (Egypťané si svého těla a zvláště vlasů velmi hleděli).
Soutěž o nejzdařilejší účes. Četba knihy Babička.

Březen:

Práce s počítačem – výukové programy Alík. Zpěv písní s jarní tématikou. Výroba velikonoční kraslice – netradiční technika. Jarní výzdoba školy. Dramatizace pohádky –
„O Smolíčkovi Pacholíčkovi“. Měsíc knihy – „Moje nejoblíbenější kniha „ – rozhovory s dětmi. Návštěva místní knihovny.

Duben:

Staroegyptské mytologie a víry v magické symboly. Výroba ochranného, kouzelného amuletu. Četba na pokračování knihy Kubula a Kuba Kubikula. VV soutěž – „O nejkrásnější sluníčko“ pro maminku. Vycházka po okolí – návštěva mláďat z obce. Setkání s předškoláky – program připraví děti ŠD. Poznáváme hudební nástroje.

Květen:

Setkání s předškoláky – program připraví i děti ŠD. Sběr přírodnin a tvorba ze získaného materiálu. Soutěž – pískoviště „O nejkrásnější pyramidu„ Používaná měřidla v dávném Egyptě, volba stavebních kamenů.
Četba na pokračování od autora Vladislava Vančury.

Červen:

Malba na asfalt – soutěž o nejkrásnější sluníčko.
Společné sportování s předškoláky. Vyzkoušení her starých Egypťanů .
Olympiáda – disciplíny pro všechny děti ZŠ, vyhodnocení olympiády a předání diplomů.

 

Programové cíle

Smysluplně využít volný čas dětí, rozvíjet schopnosti, dovednosti a zájmy dětí pro radost. Zajistit odpočinkové a rekreační činnost ,v jejichž rámci budou děti kreslit, zpívat ,hrát hry, číst a poslouchat pohádky ,hudbu, proběhnou se na hřišti, projdou se v okolí. V zájmových činnostech rozvíjet základní dovednosti, pracovní návyky, procvičovat jemnou a hrubou motoriku, posilovat vytrvalost a vůli. V sebevzdělávacích činnostech spolupracovat s tříd. učitelkami. Hodně samostatně číst, počítat s kontrolou, opakovat a rozšiřovat vědomosti a znalosti v rámci zábavy a výuky. Upevňovat kamarádské vztahy, péče o pořádek, čistotu a hygienu. Při všech činnostech dodržovat BOZ, vhodným poučením žáků předcházet zbytečným úrazům.

Mgr. Monika Jarmová - Vychovatelka

Seznam žáků školní družiny

Seznam dětí – Školní družina Suché Lazce – školní rok 2017/ 2018 – I. pololetí

 • 1. Ondrová Viola

 • 2. Lexová Renáta

 • 3. Stibor Vojtěch

 • 4. Žůrková Marie

 • 5. Reif Vojtěch

 • 6. Jandová Eliška

 • 7. Vavrečka Vít

 • 8. Seidlová Antonie

 • 9. Knoppová Sofie

 • 10. Cábel Roman

 • 11. Kašpárková Emily

 • 12. Kučerová Michaela

 • 13. Kučerová Tea

 • 14. Nelešovská Amálie

 • 15. Popková Anastázie

 • 16. Pchálek Jakub

 • 17. Hanušová Kateřina

 • 18. Paláčková Jana

 • 19. Paláčková Barbora

 • 20. Humlíček Kryštof

 • 21. Závěšická Adriana

 • 22. Kubesová Tamara

 • 23. Dluhošová Adéla

 • 24. Pavlíček Marek

 • 25. Uvírová Vanesa