Loader

Plán činnosti školy

Základní škola: Školní rok 2018 / 2019

Září:

Slavnostní zahájení školního roku s účastí starosty obce a předsedkyně Klubu rodičů Posvícení v obci (tradice, kolotoče, soutěže) Divadelní představení – Slezské divadlo Opava Společná schůze Klubu rodičů Celoroční projekt – KAŽDÁ ČECH ZNÁ SVOU VLAST Dopravní výchova – dopravní hřiště

Říjen:

Podzim v přírodě + výstavka Sobotní drakiáda s rodiči Sběr starého papíru Podzimní prázdniny Kaprobraní (výlov kaprů s akcemi pro děti ve spolupráci s MČ)

Listopad:

Památka zesnulých - návštěva hřbitova Uspávání podzimu se zvyky našich babiček Dle nabídky návštěva koncertu Individuální pohovory Projekt JAK TO BYLO V ROCE 1989

Prosinec:     

Mikulášská nadílka a možná přijde i čert Vánoce na dědině -vánoční koncert v kapli Vánoční vystoupení pro klub důchodců Vánoční dílny pro velké a malé Koledování v MŠ, rozloučení se starým rokem u stromečku s dárky a vlastnoruční přípravou pohoštění

Leden:

Návštěva u předškoláků Slavnost Slabikáře -slavnostní odpoledne v 1.ročníku a předání pololetního vysvědčení před rodiči Divadelní představení nebo filmové představení dle nabídky Pololetní prázdniny

Únor:

Projekt SPANÍ Maškarní rej, společně MŠ a ZŠ + rodiče Zimní radovánky v přírodě – sáňkování, bruslení...

Březen

Návštěva knihoven Den mláďat – projekt „Svět zvířat“ Superstar – talentová soutěž pro odvážlivce Jarní prázdniny

Duben

Den země - úklid v okolí školy Velikonoční projektový den Dopravní výchova - příprava Sběr starého papíru Čarodějné dopoledne ve škole i na hřišti

Květen

Sportovně branný den Den matek – Zahradní slavnost s koláčema Návštěva předškoláků v 1.třídě Sběr starého papíru Návštěva spádové školy Boženy Němcové

Červen

Mezinárodní den dětí Sami sobě Školní výlet Ukončení celoročního projektu, vyhodnocení soutěží a sběrů Spaní ve škole se skřítkem Školníčkem Slavnostní ukončení školního roku s účastí starosty a předsedy Rady školy a Klubu rodič

 

Pravidelně po celý školní rok probíhá celoroční projekt KAŽDÝ ČECH ZNAÁ SVOU

VLAST – projekt ke 100. výročí ČR a výročí 1989 – 2019.

Žáci i učitelé se zapojí do vyhlášených soutěží a účastní se kulturních a vzdělávacích

akcí dle nabídky a zájmů.

Nebude chybět ani kontakt s kamarády a kolegy s okolních škol.

Akce školy budou aktualizovány a upřesněny v měsíčních plánech práce, případně

doplněny a upraveny.

 

Svátky

1. leden
8. květen
5. červenec
6. červenec
28. září
28. říjen
17. listopad

Den obnovy samostatného českého státu
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
Den české státnosti 
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii