Loader

ROZVRH HODIN

Školní rok 2018 / 2019

4. + 5. ročník 8,00-8,45 9,00-9,45 10,00-10,45 10,55-11,40 11,50-12,35 12,45-13,30 13,40 – 14,25
PONDĚLÍ Čj M Vl Aj Hv
ÚTERÝ ČJ M Čj/TV
STŘEDA Čj M Čj Tv Ict/Aj
ČTVRTEK Čj M ČJ Aj Vv Př 5. r
PÁTEK Čj M Vl Tv Aj/Ict   

   

1. ročník 8,00-8,45 9,00-9,45 10,00-10,45 10,55-11,40 11,50-12,35 12,45-13,30 13,40 – 14,25
PONDĚLÍ Čj M Prv Vv
ÚTERÝ ČJ M Čj Tv
STŘEDA Čj M Čj
ČTVRTEK Čj M Čj Tv
PÁTEK Čj Prv Čj Hv   

 

2. + 3. ročník 8,00-8,45 9,00-9,45 10,00-10,45 10,55-11,40 11,50-12,35 12,45-13,30 13,40 – 14,25
PONDĚLÍ Čj M Prv Tv Aj - 3.    
ÚTERÝ ČJ M Čj Vv Vv    
STŘEDA Čj M Čj/Aj Čj - 3    
ČTVRTEK Čj M Aj Prv Tv  
PÁTEK Čj M Čj Hv Tv - 3.     

 

 

 Časový plán vyučovacích hodin:

1. 8.00 - 8.45
2. 9.00 - 9.45
3. 10.00 - 10.45
4. 10.55 - 11.40
5. 11.50 - 12.35
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
8. 14.35 - 15.20
9. 15.30 - 16.15 

 

 

 

 

 

 

 

ROZVRH HODIN

Školní rok 2017 / 2018

 

 

 

 

 

 

 

1.    ročník

8,00-8,45

9,00-9,45

10,00-10,45

10,55-11,40

11,50-12,35

12,45-13,30

PONDĚLÍ

Čj

M

Prv

Vv

 

ÚTERÝ

Čj

M

Čj

Tv

 

STŘEDA

Čj

M

Čj

 

ČTVRTEK

Čj

M

Čj

TV

 

PÁTEK

Čj

Prv

Čj

Hv

 

 

 

 

 

 

ROZVRH HODIN

Školní rok 2017 / 2018

 

 

 

2. + 3.

ročník

8,00-8,45

9,00-9,45

10,00-10,45

10,55-11,40

11,50-12,35

12,45-13,30

PONDĚLÍ

Čj

M

Prv

Tv

Aj- 3.

 

ÚTERÝ

Čj

M

Čj

Vv

Vv

 

STŘEDA

Čj

M

Čj/Aj

Čj – 3.

 

ČTVRTEK

Čj

M

Aj

Prv

Tv

 

PÁTEK

Čj

M

Čj

Hv

Tv -3.