Loader

Učitelé

Ředitelka
Mgr. Martina Škrobánková

1. ročník
Mgr. Lenka Apetická – 10 žáků (5 chlapců + 5 dívek)

2. + 3. ročník 
Mgr. Klára Lichovníková – 19 žáků (2.ročník - 11 žáků) (3.ročník - 8 žáků)

4. + 5. ročník
Mgr. Martina Škrobánková – 19 žáků (4.ročník – 15 žáků) (5.ročník – 4 žáci)

Školní asistent
Barbora Kučerová
Výuka jazyků a 4.+ 5.ročník
Mgr. Monika Jarmová

Angličtina, výchovy, Př a Vl
Mgr. Monika Jarmová

Školní družina
Barbora Kučerová
Mgr. Monika Jarmová

Mateřská škola

1. Oddělení malé děti 2 – 4 roky
Radka Beinhauerová
Bc. Monika Lencová

2. Oddělení – předškolní děti 5 – 6 let
Bc. Tereza Čeperová

Správní zaměstnanci
Školnice ZŠ, výdej stravy ZŠ - Pavla Friedlová
Úklid MŠ, výdej stravy MŠ - Martina Vecherková