Loader

 

Zájmové kroužky                                                                                                

Den Hodina Kroužek Vyučující
pondělí 13,00- 14:00 Pohybový kroužek K. Lichovníková

úterý 13,00 – 14,00 Šikovné ručičky B.Kučerová
středa 13,30 – 14,30

Vaření

(2 skupiny)

M.Škrobánková
čtvrtek 13,00- 13,45

Flétna

L. Apetická
15:00-16:00

Náboženství

p.A.Málek
pátek 15,00 – 19,00 SDH hasiči