Loader

Školka

Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
na školní rok 2017/2018

Barevný svět v hrsti

I. třída
Vypracovala: Tereza Čeperová, Dana Žůrková

Třídní vzdělávací program nazvaný „Barevný svět v hrsti “ je naplánován tak, aby provedl děti všemi oblastmi života a světem.
Celý program je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání:

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získaní osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Program je tvořen čtyřmi integračními bloky: Jaro, léto, podzim, zima a tyto bloky jsou dále rozpracované na jednotlivé týdny. Každý týdenní tématický celek se může měnit podle dané situace, podle potřeb, nálad a počtu dětí.

Celý program je uspořádán tak, aby vždy propojil všechny oblasti vzdělávání (dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět).

Jmenný seznam dětí:

Benš Antonín
Benšová Kateřina
Buksa Vojtěch
Bulka Tadeáš
Dobeš Martin
Halška Marek
Hanušová Magdaléna
Hennig Tobiáš
Jedlička Tibor
Kolář Daniel
Komendová Nela
Kubesová Beáta
Malinková Adéla

Pavlíček Tomáš
Pchálek David
Pchálková Elena
Pivoda Lukáš 
Reif Jakub
Sněhota Tadeáš
Sonek Dominik
Stibor Antonín
Tofelová Emma
Vavrečka Matěj
Věntus Šimon 
Vlhová Amálie
Žůrková EvaOrientační plán akcí na školní rok 2017/2018

Září:

Posvícení
Podzimní výlet do ZOO Ostrava
Divadlo Smíšek

Říjen:

Podzimní výlet
Zpívánky
Drakiáda (SRPŠ)
Klubíčko
Podzimní dílničky „Podzimní hrátky“

Listopad:

Sběr papíru
Taškařice (SRPŠ)
Vánoční focení dětí
Divadlo Smíšek
Loutkové divadlo v Opavě

Prosinec:     

Mikulášská nadílka
Vánoční dílničky s ZŠ
Pečení cukroví, perníčků
Vánoční besídka spojená s nadílkou

Leden:

Zdobení stromečku pro zvířátka
Sáňkování a bobování
Divadlo Smíšek

Únor:

Dětský maškarní karneval (SRPŠ)
Beseda v místní knihovně

Březen:

Jarní dílničky „Vítáme Jaro“
Divadlo Smíšek
Divadlo loutek v Ostravě

Duben:

Návštěva zvířátek na farmě
Svatojakubské dopoledne – pálení čarodějnic a hledání pokladu

Květen:

Zahradní slavnost pro maminky
Divadlo Smíšek
Beseda o povoláních a řemeslech – návštěva policisty, hasičů, aj.
Poznávání místních řemesel

Červen:

Společná oslava Dne dětí na školní zahradě
Návštěva Krtečkovy studánky v Albrechticích
Výlet k Vodníku Slámovi
Rozloučení s předškoláky
Spaní předškoláků ve školce

Přehled integrovaných bloků:

Integrovaný blok: PODZIM – Skřítek a jeho barevný, podzimní košíček


ZÁŘÍ (Barvínek má všechny rád, je se všema kamarád)
Cíl: Poznávat prostředí mateřské školy a nové kamarády.

 • Skřítek se představuje
 • Máme nové kamarády
 • Pojďte si všichni spolu hrát
 • Podzime, vítej!

ŘÍJEN (Sklízíme se Barvínkem dary podzimu)
Cíl: Poznávat krásy podzimní přírody.

 • Podzimní ježkování
 • V poli samá úroda
 • Barvínek zabloudil do podzimního lesa
 • Podzimní barvohrátky

LISTOPAD (Podzime, řekni nám, co o tobě nevíme)
Cíl: Uvědomovat si vztah mezi přírodou, počasím a našim zdravím.

 • Lísteček už na zem spad (počasí – vítr a déšť)
 • Pečujeme o své zdraví
 • Loučíme se se zvířátky

Integrovaný blok: ZIMA –Barvínek se raduje, zima už nám čaruje.

PROSINEC (Kouzelný vánoční čas)
Cíl: Vyjádřit svá přání.

 • Zima už nám začíná, čerti lezou z komína.
 • Školka voní po cukroví
 • Brzy budou Vánoce

LEDEN (Mráz nás štípe do nosu)
Cíl: Vyzkoušet si některé zimní sporty.

 • Na Barvínka padá vločka
 • Znám své tělo
 • Sportem se zahřejeme
 • Co dělají zvířátka v zimě

ÚNOR (Hrajeme si na zvířátka)
Cíl: Poznat a pojmenovat předměty denní potřeby.

 • Se zvířátky do pohádky
 • Co je to?
 • Brzy bude karneval

Integrovaný blok: JARO UŽ SE PROBUDILO, BARVÍNKA NÁM NABARVILO.

BŘEZEN (Jaro dělá pokusy)
Cíl: Upevňovat pocit sounáležitosti mezi živou a neživou přírodou.

 • Voláme sluníčko, haló, haló
 • Jaro ťuká na dveře
 • Jaro už se probudilo

DUBEN (Něco ťuklo, vejce puklo)
Cíl: Pochopit a objevovat život zvířátek na jaře.

 • Zvířátka a jejich mláďátka
 • Velikonoční svátky
 • Co je slyšet od potoka?
 • Hop a už jsme v Africe

KVĚTEN (Utrhnu kytičku, pro moji matičku)
Cíl: Upevňovat vztahy ke své rodině.

 • Tatínek a maminka, to je moje rodinka
 • Kde tatínek s maminkou pracují – povolání a řemesla
 • Rozkvetlá louka

Integrovaný blok: BARVÍNEK UŽ NA NÁS VOLÁ: „PRIŠLO LÉTO, HOLÁ, HOLÁ“.

ČERVEN (Svítí slunce nad hlavou)
Cíl: Poznávat svět kolem nás.

 • Všechny děti na světě
 • Cestujeme letem světem (Dopravní prostředky a bezpečnost)
 • Hurá na prázdniny

Druhá třída

PODZIM, ZIMA, JARO, LÉTO

2. Oddělení – Předškoláci
Zajíček Felix na návštěvě u dětí
Školní rok 2017/2018

Září:

Téma: Felix se představuje
Podtémata: Jen já
Já a kamarádi
Moje školka
Kde to bydlíme

Říjen:

Téma: Felix malířem
Podtémata: Vezmi žlutou tužku (sklizeň)
Lesní školka
Co se děje na poli
Pan malíř maluje

Listopad:

Téma: Felix a vítr
Podtémata: Otevřeme deštníky
Kamarádi z lesa
Čerta už se nebojíme

Prosinec:     

Téma: U stromečku s Felixem
Podtémata: Doma voní cukroví
Notujeme pro Ježíška
Než mašličku rozvážu

Leden:

Téma: Felix a sněhulák
Podtémata: Povídání s paní Zimou
I ve sněhu si můžeme hrát
Celý les je pod peřinou

Únor:

Téma: Felixův den
Podtémata: Snídaní to začíná
Vlaky, auta, koloběžky, nemusíme chodit pěšky
Za co asi půjdu letos (masky)

Březen:

Téma: Felix kouzelníkem
Podtémata: Co to běhá po dvorku
Moje tělo, moje zdraví
Velikonoční barvohrátky

Duben:

Téma: Felixovo jaro
Podtémata: Zahrádka se probouzí
Voláme sluníčko
Čáry, máry fuk

Květen:

Téma: Felixova rodina
Podtémata: Já a moji blízcí
Srdce z lásky darované
Všichni, které mám rád(a)

Červen:

Téma: Felix šikula
Podtémata: Svátek všech dětí
Jak jsem byl pilný(á)
Už se těším na prázdniny

Seznam dětí druhého oddělení

1. BALÁŽOVÁ NATÁLIE
2. BENŠ ANTONÍN
3. BENŠOVÁ KATEŘINA
4. BUDÍK JONÁŠ
5. BUKSA VOJTĚCH
6. BULKA TADEÁŠ
7. CZEKALLOVÁ KAROLÍNA
8. DIROVÁ MARCELA
9. DLABOLOVÁ LAURA
10. DOBEŠ MARTIN
11. HALŠKA MAREK
12. HALŠKA VIKTOR
13. HANUŠOVÁ MAGDALÉNA
14. HENNIG TOBIÁŠ
15. HOLUŠA MATYÁŠ
16. JEDLIČKA TIBOR
17. JEDLIČKOVÁ ZORA
18. KOLÁŘ DANIEL
19. KOLKOVÁ ANNA
20. KOMENDOVÁ NELA
21. KONEČNÝ JAN

22. KUBESOVÁ BEATA
23. LENC PATRIK
24. MACÍKOVÁ ELIŠKA
25. MALINKOVÁ ADÉLA
26. PAVLÍČEK TOMÁŠ
27. PCHÁLEK DAVID
28. PCHÁLKOVÁ ELENA
29. PIVODA LUKÁŠ
30. REIF JAKUB
31. SNĚHOTA TADEÁŠ
32. SONEK DOMINIK
33. STIBOR ANTONÍN
34. STRAKOŠOVÁ ELENA
35. SEIDLOVÁ ALŽBĚTA
36. TOFELOVÁ EMMA
37. VALÍK FRANTIŠEK
38. VAVREČKA MATĚJ
39. VĚNTUS ŠIMON
40. VLHOVÁ AMÁLIE
41. ZÁVĚŠICKÝ ALBERT
42. ŽŮRKOVÁ EVA