Základní a mateřská škola Suché Lazce

Mateřská škola

 

Denní program třídy:

6.30 – 8.30  scházení dětí, ranní (spontánní) hry a činnosti

8.30 – 9.00  úklid hraček, společné přivítání, pohybová chvilka, hygiena a ranní svačina

9.00 – 9.30  dopolední vzdělávací činnost

9.30 – 11.30  příprava na pobyte venku, pobyt venku (na školní zahradě, vycházka do okolí, dokončení započatých věcí z dopolední činnosti, aj.)

11.30 – 12.15  oběd, hygiena, poslech pohádky

12.15 – 14.00  klid na lůžku, polední odpočinek

 1. 00 – 16. 00 vstávání dětí, hygiena, odpolední svačina, odpolední spontánní činnosti, rozcházení dětí domů

 

Rodiče se dozví informace o dění ve třídě :

 • na nástěnkách v šatně
 • na třídních schůzkách (v září)
 • na www.zssuchelazce.cz (v sekci Mateřská škola)
 • prostřednictvím emailu (ms.suchelazce@seznam.cz)
 • individuální konzultace s třídní učitelkou

 

Společná pravidla ve třídě

Pomocí pravidel učíme děti orientovat se v sociálních situacích a vztazích, protože pravidla pomáhají budovat systém uznávaných společenských hodnot a norem. Společně s dětmi vytváříme pravidla na počátku i v průběhu školního roku a neustále si je opakujeme a připomínáme. Protože děti mají vždy možnost vybrat si a rozhodnout se, jak se budou v různých situacích chovat, díky společným pravidlům, které znají, tak přebírají zodpovědnost za sebe i své chování.

 

Spolu vytváříme a snažíme se dodržovat pravidla v jednotlivých místnostech (např. pravidla chování v herně, umývárně apod.),  při vycházkách, při pobytu na školní zahradě a také jednotlivá pravidla při kontaktu s ostatními.

 

Naše pravidla pro soužití ve třídě:


Srdíčkové pravidlo

Ouškové pravidlo

Pusinkové pravidlo

Šnečkové pravidlo

Talířkové pravidlo

Polštářkové pravidlo

Kapičkové pravidlo


Naše pravidla pro pobyt na školní zahradě:

 1. Hraji si tam, abych viděl(a) na paní učitelku.
  2. Hraji si tak, abych neublížil(a) sobě ani ostatním
 2. Zeptáme se paní učitelky, když si chceme něco půjčit.
 3. Umím se s kamarády rozdělit o hračky.

 


Třídní vzdělávací program 2023/2024 - Krok za krokem celým rokem

1.Třída 
p.učitelky – Beinhauerová Radka,  Bc. Monika Lencová

 

ZÁŘÍ – Moje školka

- Můj první týden v MŠ

- Všichni jsme kamarádi

- Všichni jsme kamarádi

- Říkej si a hrej

 ŘÍJEN – Vůně podzimu

- Jablíčko se kutálí

- Foukej, foukej větříčku

- Vyleť draku až do mraků

- Zavíráme les

 LISTOPAD – Podzim a jeho kabátek

- Zavíráme les

- Lísteček na zem spad a je tu listopad

- S čerty nejsou žerty

- Co to cinká, co to klepe?

 PROSINEC – Než zazvoní zvoneček

- Vánoční čas, už tu bude brzy zas

- Notujeme pro Ježíška

- Těšíme se na Vánoce

 LEDEN – Jede, zima jede

- Tříkrálové koledování

- Zima kraluje

- Neposlušné sáňky

- Co děláme celý den

 ÚNOR – Pečujeme o své zdraví

- Masopustní rej

- Masopustíní

- Byl jeden bacil

- Když kamarád stůně

- Moje tělo

 BŘEZEN – Jaro ťuká na vrata

- Sněženky se probouzejí

- Babiččin dvoreček

- Babiččin dvoreček

- Zelená se travička

 DUBEN – Jaro už je tu

- Zajíčkova koleda

- Kdo žije u řek a rybníků

- Moje vesnice

- Cesta městem, loukou, lesem

 KVĚTEN – Kde jsem doma

- Co se děje právě v trávě

- Rozkvetlá louka

- Moje milá maminka

- Máme se rádi s mámou a tátou

ČERVEN – Voláme sluníčko

- Cesta kolem světa

- Zpíváme si pro radost

- Těšíme se na léto 

Třídní vzdělávací plán 2. třída:

Platnost od 1. 9. 2023 – 31. 8. 2024

Vypracovala: Bc. Tereza Čeperová

OD PODZIMU DO LÉTA, POHÁDKA K NÁM PŘILÉTÁ

Třídní vzdělávací plán nese název Od podzimu do léta, pohádka k nám přilétá a to znamená jen jedno, že děti celý školní rok budou rozvíjet své znalosti, dovednosti a schopnosti prostřednictvím tradičních i netradičních pohádek. Pohádky se během roku mohou změnit, doplnit nebo úplně vynechat. Vždy záleží na potřebách dětí a jiných okolnostech. 

 

Přehled témat, podtémat na celý školní rok 2023/2024.

PODZIM

Babí léto aneb Háta a pavouk.

Kdo a kdo a kdo to je. 

Sněhurka a otrávené jablíčko.

Co jedl rád Budulínek?

Kdo všechno pomohl dědečkovi s řepou.

Co dělala Karkulka v lese.

Z čeho je vyrobený Otesánek?

Draka je lepší pozdravit.

 

ZIMA

Kdo potrápil čerta?

Koho děti vypekly?

Jaká zvířátka hlídala Ježíška?

Kolik má rok měsíců.

Co trápí zvířátka v zimě?

Co ztratila Popelka?

Kdo byl chytřejší než Koblížek?

 
JARO

O kohoutkovi a slepičce

Co slíbila kůzlátka mamince?

Jaký domeček odolá síle vlka?

Koho se polekali loupežníci?

Kdo spal v růžích?

Čí řeči rozuměl Jiřík?


LÉTO

Kdo ti splní tři přání?

O smutném semaforu.

Kam Honzík jel na prázdniny?