Základní a mateřská škola Suché Lazce

Školní družina

Školní družina je součástí školy.

Vedoucí vychovatelka BARBORA KUČEROVÁ

Školní družina je otevřena do 16 hodin a navštěvuje ji 25 žáků.

Informace:
Funguje i ranní družina před vyučováním, děti jsou pod dohledem paní Friedlové. Prosíme rodiče předem o oznámení a domluvu s p.vychovatelkou.

Plán činností ve školní družině pro rok 2023 / 2024 

Tematický plán školní družiny 2023 / 2024 – „Ostrov Pohádek“

– vytváříme si svou pohádkovou knížku

Děti bude každý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vždy vytvoří obrázek. V červnu bude

mít každé dítě svou malou vlastnoručně vyrobenou „Knihu pohádek“.

 

ZÁŘÍ – „O BUDULÍNKOVI“

- Seznámení dětí s tematickým plánem „Ostrov Pohádek“

- Poučení děti o bezpečnosti – vnitřní řád školní družina

- Poznáváme nové prostředí školy a jejího okolí

- Seznámení se s novými kamarády

- Seznámení se s pravidly společenského chování v kolektivu – „Družinové desatero“

a jejich upevňování

- Sebeobsluha ve školní jídelně a šatnách – vedení k samostatnosti

- Výroba pohádkové záložky

- Sportujeme na hřišti – pohybové a soutěživé hry, respektování pravidel hry

- Kreslení na chodník, tvořivé hry v pískovišti

ŘÍJEN – „O SNĚHURCE“

- Seznámení se s pohádkou

- Komunitní kruh – přirovnání vlastnosti trpaslíků s vlastnostmi lidskými

- Pantomima – předvádění pohádkových hrdinů

- Podzimní barvy – příroda na podzim: práce s přírodním materiálem

změny v přírodě

Pozorování přírody na vycházce

- Jablíčkový týden – společné pečení jablečných závinů

- Dopravní výchova – správné přecházení vozovky, doprava v okolí

- Příprava na Halloween

LISTOPAD – „O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE“

- Seznámení se s pohádkou – výroba perníkové chaloupky

- František Hrubín – veršovaná pohádka – dramatizace pohádky a výroba loutky

- Pečení a zdobení perníčků

- „Dušičky“ – vzpomínky na své blízké

- Pranostiky

- Abychom se v přírodě neztratily – poznávání turistických značek

PROSINEC – „TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU“

- Seznámení se s pohádkou – povídání si o přáních

- 3 oříšky – výtvarná výchova – do každého oříšku nakreslit přání

- Zvířecí hrdinové z pohádky

- Příroda v zimě, počasí

- Vyprávění o adventu, atmosféra Vánoc – zvyky, tradice

- Výroba vánočních přání, ozdob, dárků

LEDEN – „O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH“

- Seznámení se s pohádkou – rok má 12 měsíců – poznávání měsíců a jejich

charakteristika

- Výroba kalendáře

- Sledování zimní přírody – stopy ve sněhu, zvířátka

- Zimní hrátky a sportování – bobování, koulování, tvoření ze sněhu

ÚNOR – „O TŘECH PRASÁTKÁCH“

- Seznámení se s pohádkou - stavění domečku

- Karneval – výzdoba, výroba masek

- „Masopustní období“ – tradice, zvyky, obyčeje

- „Moje tělo a zdraví“ – otužování – zdravý životní styl

BŘEZEN – „O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE“

- Seznámení se s pohádkou

- Jarní výzdoba školy

- Březen „Měsíc knihy“ – má oblíbená kniha

- Jarní příroda – jarní květiny – kvetoucí stromy, rodící se mláďata

DUBEN – „O OTESÁNKOVI“

- Seznámení se s pohádkou

- Zásady stravování – zdravá výživa

- „Vítání jara“ - znaky jara, vyprávění o jaru

- Dopravní výchova – pravidla bezpečné jízdy na kole, koloběžce, vybavení kola,

dopravní značky

- Výroba jarních dekorací

- „Velikonoce“ – tradice, zvyky, pečení beránka

- „Den Země“ – 22.4.

KVĚTEN – „HRNEČKU VAŘ“

- Seznámení se s pohádkou – poznávání charakterových vlastností člověka

- „Den matek“ – výroba přání a dárků, povídání o mamince, malování maminky

ČERVEN – „SŮL NAD ZLATO“

- Seznámení se s pohádkou

- Těšíme se na prázdniny – cestování, práce s dětským atlasem

- Sportovní hry a soutěže na školním hřišti a zahradě

- Vycházky do lesa, k přehradě

- Dokončení naší pohádkové knížky

- Úklid hraček
Programové cíle

Smysluplně využít volný čas dětí, rozvíjet schopnosti, dovednosti a zájmy dětí pro radost. Zajistit odpočinkové a rekreační činnost ,v jejichž rámci budou děti kreslit, zpívat ,hrát hry, číst a poslouchat pohádky ,hudbu, proběhnou se na hřišti, projdou se v okolí. V zájmových činnostech rozvíjet základní dovednosti, pracovní návyky, procvičovat jemnou a hrubou motoriku, posilovat vytrvalost a vůli. V sebevzdělávacích činnostech spolupracovat s tříd. učitelkami. Hodně samostatně číst, počítat s kontrolou, opakovat a rozšiřovat vědomosti a znalosti v rámci zábavy a výuky. Upevňovat kamarádské vztahy, péče o pořádek, čistotu a hygienu. Při všech činnostech dodržovat BOZ, vhodným poučením žáků předcházet zbytečným úrazům.

Barbora Kučerová - Vychovatelka