Základní a mateřská škola Suché Lazce

Zájmové kroužky

Den Hodina Kroužek Vyučující
Pondělí      
Úterý  13:00-13:50  Sportovní kroužek pro větší děti p.uč.Jarmová

Středa  12:45-13:30
13:30-14:30
 Sportovní kroužek pro menší děti
Vaření
 p.uč.Apetická
p.uč.Škrobánková
Čtvrtek  13:00-13:50
14:00-14:50
 Taneční
Náboženství
 p.uč.Dostálová
Adam Malek
Pátek